Fent Ciutat
info@fentciutat.org | logo facebook logo twitter
Buscar:

ARXIU VIU. Conjunt d’accions a l’espai real i virtual, que tenen com a objectiu la posada en valor de la identitat, la memòria i el patrimoni del barri del Cabanyal, tant a nivell urbà com arquitectònic i social.. Salvem el Cabanyal

Barris:

Cabanyal.

Any d’inici:

2011.

Associacions implicades:

Asociación Cultural la Esfera Azul Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar Plataforma Salvem el Cabanyal
Cabanyal Archivo Vivo

Paraules clau:

Què és?

Cabanyal arxiu viu és un projecte proposat per l’associació Esfera Azul, coordinat per Lupe Frígols, Emilio Martínez, Bia Santos que té com a objectiu la posada en valor, a través de les eines de la cultura, dels valors, la identitat, la memòria i el patrimoni del barri del Cabanyal de València, amenaçat pels projectes urbanístics que pensen sobre ell en la última dècada.

Per què? Per a què?

Posar en valor juntament al patrimoni històric i arquitectònic, identitat física i social que el caracteritza i que fa d’aquest barri un conjunt únic. Crear un dispositiu, un arxiu , un lloc web en constant moviment que ens permeta la visualització cap a l’exterior i en el temps d’aquesta situació, reivindicant l’ús social de les tecnologies de la informació i la comunicació. Donar veu a les entitats locals en la resolució de les qüestions, urbanístiques en aquesta cas que els afecten i reivindicar que la participació ciutadana siga una realitat en les pràctiques polítiques actuals Donar a conèixer a la comunitat local, especialment escolar, professors i xiquets, el context i el valor urbanístic i patrimonial que les envolta quotidianament. Portar la veu dels especialistes, des de les universitats i institucions al lloc on es planteja el conflicte, junt a les persones que el viuen.

Com ha estat el procés?

Inicialment Cabanyal Arxiu Viu és un conjunt d’accions en l’espai real i a la xarxa, que abasten l’àmbit pedagògic (amb la realització d’un material sobre el patrimoni arquitectònic i cultural del barri), social (encontres i meses redones amb especialistes i associacions veïnals del litoral marítim) i artístic (una sèrie de propostes a partir de conceptes de geolocalització i en l’edició d’un número especial de la revista “la más bella”.

Trucs per a l’èxit i errors a evitar

El Ministeri de Cultura en 2011 encarregava a l’Associació la Esfera Azul, la realització d’un projecte de sensibilització sobre els valors patrimonials de El Cabanyal. Des d’un primer moment vam tindre clares diverses qüestions que la acció que desenvoluparíem no comptaría amb el suport de les institucions locals, i tindré un finançament puntual que no continuaria en el temps, per la qual cosa l’acció a desenvolupar hauría d’aprofitar la iniciativa i l’impuls del Ministeri de Cultura i hauria de poder mantenir-se en el temps de manera autónoma amb la participació de col·laboracions puntuals que permeteren el seu manteniment. Per un altre costat els protagonistes principals d’aquest projecte hauríen de ser els mateixos habitants del barri tant com a usuarios com per la seua implicació en la defensa del seu propi patrimoni i finalment que el projecte hauría de tenir la major projecció possible per donar a conèixer el bé al major nombre de persones tant en l’àmbit local com nacional i internacional.

Ara què?

El formato que elegimos fue un archivo digital por cuanto es un formato que permitía dar cuenta de diferentes acciones que se desarrollaran en el espacio físico del Cabanyal, que puede ampliarse en el tempo, independientemente del poder político y que permite una proyección más allá del ámbito local El format que escollim és un arxiu digital per què és un format que permet donar compte de diferents accions que es desenvoluparan en l’espai físic de Cabanyal i que pot ampliar-se en el temps, independentment del poder polític i que permet una projecció més enllà de l’àmbit local.

ARXIU VIU. Conjunt d’accions a l’espai real i virtual, que tenen com a objectiu la posada en valor de la identitat, la memòria i el patrimoni del barri del Cabanyal, tant a nivell urbà com arquitectònic i social. a les xarxes:

logo web logo facebook logo twitter

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Share on TumblrEmail this to someone
-->