Fent Ciutat
info@fentciutat.org | logo facebook logo twitter
Buscar:

I Jornades de Fent Ciutat.

Publicado el 1/10/2015.

Dates: 06/13/20 novembre de 2013. CELEBRAT.

Lloc: OCTUBRE. CENTRE CULTURA CONTEMPORÀNIA. C/ Sant Ferran 12, 46001 Barri del Carme, València. Telèfon 96 315 77 99  [mapa]

Assistència: Lliure i gratuïta fins completar l’aforament del local.

Assistència alumnes ETSAV: L’assistència justificada dels alumnes del pla d’estudis 2002 de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València suposà la concessió de 0,4 Crèdits ECTS .

Contacte: info@fentciutat.org

Consulta el programa ací.

………….

Gener de 2011. Amb el trasllat de l’Hospital Universitari La Fe a l’actual ubicació de Malilla, el barri de Campanar comença a experimentar, de forma quasi instantània, una sèrie de conseqüències al seu funcionament quotidià: des del declivi comercial de l’entorn immediat, fins a la pèrdua de població, passant per una degradació del seu entorn físic i el seu espai públic. Ràpidament, els efectes del tancament del complex hospitalari s’estenen fins l’escala metropolitana. Els barris de  tota la zona nord veuen com el nou mapa sanitari els obliga a desplaçar-se fins al sud de la ciutat, generant en aquests emplaçaments no tant sols una sensació de vulnerabilitat, sinó problemes de mobilitat que repercuteixen sobre el conjunt de la ciutat.

Reflexionem ara sobre dos punts rellevants d’aquest panorama. En primer lloc, cal reconèixer que el funcionament urbà és extremadament indivisible, ja que els diversos aspectes no poden tractar-se d’una forma aïllada. El cas del trasllat de La Fe n’és un bon exemple: malgrat que aparentment es tracte d’una actuació estratègica en matèria sanitària, en realitat és el desencadenant d’una sèrie de problemes que engloben diversos àmbits com l’economia o la mobilitat. En segon lloc, cal assenyalar que aquesta indivisibilitat no està assumida pel caràcter fragmentari del planejament urbà a l’ús. Abordem la ciutat amb menys variables de les que realment influeixen en el seu funcionament i, prova d’açò és la vulnerabilitat dels barris afectats pel trasllat: ecosistemes que no són el suficientment complexos com per assumir la pèrdua d’un dels seus elements.

Fixem-nos en una dada reveladora: tant La Fe de Campanar com la de la Malilla es construïren sota un mateix esquema urbà. L’anàlisi de la ciutat contemporània ens mostra un patró d’expansió recorrent, que situa grans equipaments en la perifèria de la ciutat amb la intenció de revaloritzar el sol i generar el creixement físic que serveix per construir vivendes, però no per fer ciutat. Front a aquest model caduc (opac en la presa de decisions, insostenible mediambientalment i depenent d’inversions privades alienes a l’interès públic), reflexionarem sobre un model alternatiu que actue de forma innovadora sobre aquells espais amb els que ja contem. Uns emplaçaments on ja existeixen llocs capaços d’allotjar vida, com edificacions, instal·lacions i equipaments, així com una població amb una opinió formada sobre aquells assumptes que afecten el seu entorn físic i amb ganes de participar de les qüestions que afecten a la vida de la ciutat.

………….

Agraïments: Area d’Activitats Culturals de la Universitat Politècnica de València, pel finançament de les jornades. Josep Sorribes, director d’Aula Ciutat. Octubre Centre de Cultura Contemporània, per les facilitats per a la cessió del saló d’actes. Taller A-Departament de Projectes Arquitectònics UPV, pel necessari suport inicial al projecte.

 Díptic def.indd
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Share on TumblrEmail this to someone